top of page
schoolplein.jpg

Nederlandse school Berlijn - Voortgezet Onderwijs

Sinds 2018 biedt de Nederlandse school in Berlijn ook voortgezet onderwijs aan. Het doel daarbij is onze leerlingen in staat te stellen in Nederland of Vlaanderen toegang te krijgen tot hoger onderwijs (hogeschool of universiteit).

 

Een belangrijke toelatingseis daarvoor is dat leerlingen die niet in Nederland een diploma voortgezet onderwijs hebben behaald, hun taalvaardigheid moeten kunnen aantonen en minimaal het taalniveau B2 beheersen. Daartoe heeft de school een tweejarig traject ontwikkeld dat ertoe moet leiden dat onze leerlingen in het bezit komen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) op niveau B2. Het CNaTV is een initiatief van de Taalunie dat is opgezet in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven. Meer informatie vindt u op de website van het CNaTV.

In het eerste jaar stomen we de leerlingen klaar voor het halen van het certificaat op niveau B1, om daarna op te gaan voor het examen op het voor ons relevante eindniveau B2.Om praktische redenen wordt aan het onderwijs na groep 8 op een andere wijze vormgegeven. Gezien de toenemende (huiswerk)belasting in het dagonderwijs dat onze leerlingen volgen is het niet mogelijk om wekelijks naar school te komen. Daarom vindt een deel van het onderwijs op afstand plaats met maandelijkse onlinebegeleiding. Algemene taalvaardigheden worden via het onlineplatform Learnbeat verder ontwikkeld. Leerlingen maken daar opdrachten uit de in Nederland populaire onderwijsmethode Op Niveau.

Daarnaast zijn er zeven zaterdagen (op de schoollocatie in Wilmersdorf) die worden gebruikt als examentraining om klaargestoomd te worden voor het examen om in het bezit te komen van het hierboven genoemd certificaat CNaVT. In het eerste jaar wordt het examen afgenomen op niveau B1, in leerjaar 2 op het door ons nagestreefde eindniveau B2.

Ook voor het voortgezet onderwijs geldt de subsidie-eis van 120 uur. Tot en met groep 8 vindt het onderwijs op school plaats. Dat is bij het voortgezet anders opgezet. Naast de maandelijkse onlinebijeenkomsten en de zeven zaterdagse sessies werken de leerlingen via het platform Learnbeat zelfstandig aan door de leerkracht geselecteerde opdrachten. Daar zal de gemiddelde leerling wekelijks tussen de anderhalf en twee uur mee bezig zijn. Hier wordt een groot beroep op de zelfstandigheid van onze leerlingen gedaan.

bottom of page