top of page
20200116_164112.jpg
PXL_20230708_115657022.jpg
Sint aankomst 2022.jpg

Meer informatie

De Nederlandse school in Berlijn biedt sinds 1993 Nederlandse taal- en cultuurlessen voor Nederlandstalige kinderen van 4 tot 18 jaar aan. Sinds 2017 bieden wij ook voortgezet onderwijs aan voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.

Er zijn twee leslocaties in Berlijn: in Prenzlauer Berg en in Wilmersdorf.

Per jaar wordt er 120 uur lesgegeven. Naast de Nederlandse taal biedt de Nederlandse School Nederlandse cultuur, o.a. door het vieren van Koningsdag en Sinterklaas, het evenement rondom de Kinderboekenweek en het organiseren van thematische jaarlijkse excursies.

Het schooljaar loopt van augustus tot augustus. Hierbij worden in principe de Berlijnse schoolvakanties aangehouden. De kinderen worden regelmatig getoetst en hun vorderingen worden in een halfjaarlijks rapport bijgehouden

Aanmelden
Aanmelden kan schriftelijk via het aanmeldingsformulier. Na aanmelding volgt een intakegesprek, waarbij we kijken of wij uw kind Nederlands onderwijs kunnen bieden en welke groep het meest geschikt is. In principe kunnen wij één keer per jaar nieuwe kinderen opnemen, namelijk aan het begin van het schooljaar.

Voor gezinnen die in de loop van het schooljaar naar Berlijn verhuizen, kunnen wij een uitzondering maken en een kind evt. tussentijds opnemen, maar alleen als er in de desbetreffende niveaugroep nog plek is voor een nieuw kind. Let op: in de groepen 1 en 2 (4 tot 6 jaar) hoeven kinderen het Nederlands niet vloeiend te spreken, voor alle hogere groepen is het essentieel dat het kind met minimaal één gezinslid structureel Nederlands spreekt (actief en passief) en dat het de taal goed beheerst.

Wij kunnen niet garanderen dat we uw kind ook daadwerkelijk kunnen opnemen als u het bij ons heeft aangemeld. We willen u vragen uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden, in ieder geval vóór maart/april, zodat wij weten op welke kinderen we kunnen rekenen en we een groepsindeling kunnen maken.


Afmelden
U kunt uw kind(eren) voor het volgende schooljaar (2023-2024) schriftelijk afmelden tot 7 juli 2023. Indien u uw kind(eren) niet heeft afgemeld, wordt de inschrijving automatisch verlengd.

Kosten
De jaarlijkse kosten voor het onderwijs staan vermeld in het aanmeldingsformulier.
De eenmalige inschrijfkosten (als het kind voor het eerst bij ons wordt aangemeld) zijn voor het 1e kind 50 Euro, 2e kind 35 Euro en voor het 3e kind 25 Euro. Ook vragen we een aanbetaling van 200 Euro in verband met de verplichtingen die wij aangaan. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke rekening, maar kan niet gerestitueerd worden.

bottom of page